Curatorenprogramma voor regionale kunstenaars -2021

Vanuit het Scheffer-legaat ondersteunt de Vereniging elk jaar het werk van een kunstenaar door afwisselend toekenning van de nationale kunstprijs De Scheffer voor jonge kunstenaars en een ‘regionale aankoop’ van Dordtse kunstenaars, ongeacht hun leeftijd. Respectievelijk in de even en oneven jaren. In 2020 is – samen met Dordrechts museum- besloten om de ‘regionale aankoop’ om te zetten in een tweejaarlijks curatorenprogramma voor Dordtse kunstenaars. De eerste editie vond plaats eind november 2021. Veertien Dordtse kunstenaars van verschillende kunstdisciplines zijn geselecteerd om een gesprek te voeren met een of twee curatoren uit een selectie van zes curatoren, elk met een verschillende achtergrond. 

Reactie Anja de Jong, fotograaf/beeldend kunstenaar en stadskunstenaar 2022

Nu is er dus het huidige Schefferfonds Curatorenprogramma met een interessant lijstje voor jou als kunstenaar te kiezen gesprekspartners. Mijn keuze betrof: Julia Geerlings (directeur A Tale of a Tub, Rotterdam), omdat ik door mijn docentschap aan de KABK te Den Haag de laatste jaren minder bekend ben met het Rotterdamse kunstcircuit, dus haar niet kende. Dat laatste gold ook voor Manuela Klerkx (kunstagent en auteur) terwijl haar expertise van geheel andere aard is.
Ik beschouw het echt als luxe als zo’n programma voor je geregeld wordt en dat de door jou gekozen curator in je atelier op bezoek komt, dus het werk dit keer niet digitaal maar ‘live’ kan aanschouwen. Omdat er geen directe belangen in het spel zijn is voor mij de absolute meerwaarde het onbevangen, open gesprek en de andere blik op je werk. Het is een prima double check of wat je bedacht had over te brengen werkelijk leesbaar of begrijpelijk is voor de toeschouwer. Voor mij geldt bovendien dat ik, omdat ik met langlopende projecten in grote series werk, ook op deze manier kan nagaan of mijn selectie de inhoudelijke lading dekt. Daarnaast spelen voor mij adviezen m.b.t. netwerk uitbreiding en hoe ik mijn werk zichtbaar maak voor publiek een belangrijke rol. Wat dat laatste betreft heb ik bij de laatste ronde van het programma meteen een paar adviezen ten uitvoer kunnen brengen.

Reactie Daniel Arthuus van Hillo, fotograaf/kunstenaar

Het gesprek met Julia Geerlings was erg leuk vanwege onze gedeelde interesse in religieuze expositie ruimtes en hoe de hedendaagse kunst zich daar kan manifesteren. Verder hebben we het gehad over mijn proces waar ook leuke ideeën uit zijn voort gekomen. Verder heeft het mij ook gemotiveerd om door te gaan met mijn onderzoek naar de primitieve aandrijving van mensen om spiritualiteit op te zoeken en zich te onderwerpen aan een entiteit. 

Reactie Thom van Dijk, beeldend kunstenaar/schilder

In gesprek gaan met Robert was spannend. Ik ken zijn werk goed en ben altijd erg onder de indruk geweest van zijn blik. Hij kan zo sterk tot de kern komen in zijn schilderijen en iets ogenschijnlijk simpels als een steen waarde geven door de manier van schilderen. Bij binnenkomst wilde hij eerst weten wat ik maakte. Alle kunstwerken werden uit de kast getrokken en beschouwd zonder nog een oordeel te vellen. Zijn blik is intimiderend maar de toon van zijn stem was oprecht nieuwsgierig en geïnteresseerd. Zelf ben ik sinds een jaar abstract gaan schilderen: ik haal hier veel plezier uit maar heb moeite met de rechtvaardiging van mijn keuzes. Robert stelde dat alles aan het schilderij klopt, de kleuren, vormen en compositie passen bij elkaar en het is goed geschilderd, maar toch ontbreekt er iets. Hij erkende zelf ook dat het verdedigen van abstract werk heel moeilijk is omdat je geen deel meer uitmaakt van iets innovatiefs of een bepaalde stroming, dus hoe zorg je er dan voor dat een abstract schilderij waarde krijgt? Hij zag meer van mij terug in mijn oudere schilderijen die meer complexe game-achtige werelden verbeelden. We zijn samen opzoek gegaan om een brug te vinden tussen die twee stijlen omdat hij mijn stap naar meer moderne kunst wel wilde aanmoedigen. Op een gegeven moment haalde hij een schilderij tevoorschijn dat ik verdekt had opgesteld. Ik was er zelf niet zo tevreden over en vond het eindresultaat eigenlijk maar niets. 

Robert was het er niet mee eens en maakte ter plekke een kader uit papier wat hij over het doek bewoog. Binnenin de abstracte chaos van lijnen vond hij nieuwe composities die bijzonder interessant bleken te zijn. Deze composities zouden de basis kunnen zijn voor nieuwe schilderijen waar ik mijn oude game-achtige stijl op los zou kunnen laten. Ook zet het me weer aan het denken hoe ik moet schilderen: die ene veeg in dat schilderij, hoe maak ik die na in een groter formaat? Ik ben sinds het gesprek zelf nieuwe composities gaan zoeken in dat “mislukte” schilderij en heb het plan om er een serie schilderijen op te baseren. Wat ik heel fijn vond aan het gesprek met Robert is dat hij durfde hard en kritisch te zijn maar wel een goede kijk had op waar je talenten zitten en hoe je die op een nieuwe manier kunt toepassen. Het heeft mij gemotiveerd om een nieuw pad in te slaan en ik ben benieuwd waar het gaat eindigen.

Curator Manuela Klerkx

Cuartor Julia Geerlings -portret door Jeremy Guillaume

Curator Robert Zandvliet