Informatie

Zoals in het Lentebericht al vermeld werd, vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats op woensdag 15 juni a.s. De agenda vindt u bij dit Zomerbericht. De stukken die bij de agenda horen, staan vanaf 27 mei op de website. Een beperkt aantal papieren exemplaren ligt op 15 juni klaar bij of in De Zaal.

VDM kent een aantal tradities. Zo zijn we twee jaar geleden begonnen om voorafgaand aan de Algemene LedenVergadering samen (in de serre van het museum Art & Dining) te eten. Het blijkt een goede en gezellige start van de vergadering en werd vorig jaar door velen geapprecieerd.

15 juni kan het weer: voor € 15.- kunt u genieten van heerlijke asperges met zalm, een glas wijn/fris en een kop koffie na.  U kunt op de avond zelf contant betalen. Mocht u speciale eetwensen hebben: laat het weten. Aanmelden voor de ‘daghap’ kan tot 8 juni.

We zorgen op tijd klaar te zijn zodat u aansluitend in De Zaal kunt participeren in de vergadering.

Voorstel contributieverhoging

Op de agenda van de ALV staat een voorstel van het bestuur tot verhoging van de contributie. De aanleiding hiervoor is als volgt. Jaarlijks betaalt VDM een bedrag van € 10.000, – aan Dordrechts Museum, bedoeld als bijdrage in de kosten die de organisatie maakt ten behoeve van de vereniging. Het betreft onder meer gebruik van ruimten, apparatuur en kantoorbenodigdheden enerzijds en kosten ten behoeve van de leden anderzijds, zoals gratis toegang tot musea, openingen, inzet van medewerkers bij activiteiten en De Scheffer, toezending van Culthure. Deze vergoeding blijkt al enige tijd niet toereikend. In zijn vergadering van 13 april jl. heeft het bestuur dan ook besloten de bijdrage te verhogen naar € 20.000, – per jaar. Om deze extra uitgave (deels) te dekken, wil het bestuur de ALV voorstellen de contributie met € 5, – te verhogen.

Het bestuur vindt dit voorstel gerechtvaardigd, omdat:

  • de leden meer faciliteiten genieten doordat (behalve het Dordrechts Museum en Huis van Gijn) ook Het Hof van NLD gratis voor hen toegankelijk is
  • de leden vaker worden uitgenodigd voor openingen
  • de toegangsprijs tot het DM voor niet-leden is verhoogd van € 10, – naar € 12, –
  • de contributie voor het laatst is verhoogd in 2011
  • de contributie laag is in vergelijking met andere museale verenigingen (bij sommige verenigingen betalen de leden € 50, – per persoon.

Als de ALV met dit voorstel instemt, wordt de contributie vanaf 2017 € 45,- voor een duo lidmaatschap en € 40, – voor een enkel lidmaatschap.

Afscheid als bestuurslid Sponsoren

Joanneke van Benthem – den Bakker schrijft:

Na 8 jaar is het tijd om mijn bestuursfunctie voor VDM neer te leggen en plaats te maken voor nieuw bloed. Dat gebeurt formeel in de Algemene Leden Vergadering op 15 juni a.s.
Graag maak ik hier gebruik van de gelegenheid voor een korte terugblik en natuurlijk om alle sponsoren uit de afgelopen 8 jaar heel hartelijk te bedanken voor hun bijdrage aan VDM.
We hebben mooie dingen van hun bijdragen gedaan, die varieerden van folders en ledenpassen tot de website en het Schefferfonds.
In de loop van deze jaren heeft het bestuur sponsorpakketten en sponsorcontracten opgesteld en een looproute gemaakt. Stappen in het steeds professionelere werken.
In de periode na de heropening van het DM hebben van 23 kleinere, grotere en grote sponsoren VDM ondersteund. Sommige bleven een jaar, andere waren jaren of zijn nog steeds sponsor.
Op dit moment heeft VDM nog 10 trouwe sponsoren. Super bedankt voor alle steun.
Ik prijs mij gelukkig in de afgelopen jaren niet alleen gestaan te hebben in het werven van sponsoren. Andere leden van het bestuur hebben daar een substantieel aandeel in gehad en ook enkele VDM leden. Daardoor kan ik ook met en gerust hart afscheid nemen.
Het komende bestuur zal zich beraden hoe in de toekomst met deze portefeuille om te gaan.
Sponsorgeld blijft nodig voor public relations materialen en de bijdrage aan het Schefferfonds. In het lustrumjaar ook extra middelen nodig voor de feest activiteiten. 

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur is blij dat het is gelukt twee aspirant-bestuursleden te vinden die bereid zijn de vacatures te vervullen die ontstaan door het vertrek van Joanneke van Benthem – den Bakker en Geesken Bloemendal – ter Horst. Als de ALV daartoe besluit, is de heer Jasper Meijer uw nieuwe voorzitter en mevrouw Neeltje Mooy een nieuw bestuurslid, met als aandachtsgebied public relations.

Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Mijn naam is Jasper Meier

Zeer vereerd was ik toen het bestuur van VDM mij vroeg voorzitter te worden. Met mijn 48 jaar voel ik me binnen de vereniging jong maar niet minder welkom.
Ruim 12 jaar woon ik in Dordrecht samen met mijn vrouw Marieke Hoekstra en 2 kinderen van 13 en 14 jaar. Als Delfts Industrieel ontwerper ben ik na wat omzwervingen terecht gekomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Door het realiseren van de nieuwbouw en aanpassingen in de bestaande gebouwen heb ik een verbinding weten te creëren tussen het ziekenhuis en de stad.
Zo is de gevel en een stuk van de collectie van Huis van Gijn terug te vinden in het ziekenhuis. Via deze lijn heb ik de stad, en vooral het museum, leren kennen en waarderen.
Sinds kort ben ik in dienst van het ziekenhuis in Breda om daar nieuwbouw te gaan realiseren. Toch blijf ik graag wonen in, en betrokken bij, deze mooie stad met veel cultuur en historie. De vereniging heeft met haar leden een belangrijke bijdrage geleverd om kunst en cultuur in de stad vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een museum van, voor en door burgers van deze stad. Graag lever ook ik mijn bijdrage om in dienst van de leden de kunst en cultuur en historie voor ons, en onze kinderen, veilig te stellen. Ik kijk er naar uit met u kennis te maken.

Neeltje Mooy

Geachte leden

Tot mijn spijt kan ik niet aanwezig zijn op de ALV om me persoonlijk aan u voor te stellen.
Mijn naam is Neeltje Mooy e.v. Groothuizen. Ik ben 64 jaar oud, klinisch patholoog van beroep, doch sinds kort met pensioen. Wij wonen ruim 30 jaar in Dordrecht, en zijn zeer in kunst geïnteresseerd. Geesken vroeg of ik belangstelling had in de bestuursfunctie PR van de Vereniging Dordrechts Museum. Het klikte met de leden van de werkgroep PR, dus graag zet ik mij, met uw instemming, in voor de belangen van onze vereniging.
Met vriendelijke groet,
Neeltje Mooy