Afscheid Peter Schoon: ‘Het is goed’

Twintig jaar was Peter Schoon directeur en al sinds 1994 betrokken bij ons museum. Hij heeft dus veel meegemaakt. Op deze middag zit ik bij hem en hebben we het over het naderende afscheid. Hij kijkt tevreden terug en kijkt ook uit naar de volgende fase van zowel zijn leven als dat van het museum. Nieuw elan gaat er in het museum komen en Peter kan met een gerust hart een stap terug doen. Zonder twijfel noemt hij de aankoop van de Jan van Goyen in 2008 als één van de hoogtepunten. Samen met de VDM, samen met de Bedrijfsvrienden, samen met de stad, samen een inzamelactie organiseren die eensgezind voor het doel ging “geef Dordrecht zijn gezicht terug”. Dat is waar Peter voor staat: samen met vrienden, zijn enthousiasme en zijn energie Dordrecht en het Dordrechts museum laten bloeien. De verbouwing was voor zowel het museum als de vereniging een kantelpunt. “Bij een dergelijke ingreep ga je herbezinnen waar het je om te doen is, welke verhalen je wilt vertellen.” Daardoor kwam ook de vereniging meer in de aandacht van het publiek. Voor het eerst kregen we meer dan 1000 leden. Dat ziet Peter als iets fantastisch: ruim 1000 VDM leden die zich als ambassadeurs inzetten voor het museum. Hij ervaart de samenwerking altijd als een steuntje in de rug. We luisteren naar elkaar en anticiperen erop als het gaat over de Scheffer of het oprichten van een restauratiefonds. Hij kijkt tevreden en schenkt ons nog eens in, we heffen het glas, klinken op het museum en hij zegt met enige melancholie: “ja……het is goed”… 

Jasper Meijer, voorzitter

Peter Schoon