Home > Activiteiten > Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2021

Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2021

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Dordrechts Museum - Schoumanzaal
19 mei 2021
20.00 uur
gratis

Convocatie Algemene Ledenvergadering 19 mei 2021 om 20.00u

Geacht VDM-lid, 

In verband met COVID-19 en de aanhangig zijnde maatregelen heeft het bestuur ervoor gekozen om de ALV dit jaar wederom enkel op digitale wijze te laten plaatsvinden via een livestream vanuit het Dordrechts Museum. Er is voor gekozen in deze ALV louter de stukken te behandelen die de wet ons voorschrijft. Wij hopen in juni/juli van dit jaar u te kunnen uitnodigen voor een samenzijn in het Dordrechts Museum. 

Aanmelden 

U kunt zich tot en met woensdag 12 mei 2021 via de website van de vereniging aanmelden voor deze digitale ALV. Indien u zich heeft aangemeld, ontvangt u nadien van de secretaris inloggegevens om aan de ALV deel te nemen. 

Vragen of bezwaren 

De verantwoordingsstukken en overige bescheiden vindt u op de website van de vereniging onder AlgemeneLedenVergadering. Indien u vragen heeft over deze stukken of indien u bezwaar heeft tegen de stukken, dan verzoek ik u deze aan de secretaris te richten vóór 12 mei 2021 via richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl of via tel. 06-50 44 36 36. Het bestuur zal dan contact met u opnemen om het onderwerp met u van te voren te bespreken of uw vraag zal op de ALV worden behandeld. 

Indien het bestuur vóór 12 mei 2021 geen reactie of bezwaren van u mag ontvangen over de stukken, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met de voorstellen van het bestuur en dat u tevens décharge verleent aan het bestuur over verantwoordingsjaar 2020. 

Het bestuur hoop dat u begrip heeft voor het besluit om de ALV via digitale wijze te laten plaatsvinden en dat u aan de digitale ALV zult deelnemen. 

Indien u vragen heeft over de ALV kunt u met mij contact opnemen. 

Met hartelijke groet,
namens het bestuur van Vereniging Dordrechts Museum, 

Richard Coenraad, secretaris
T 06 – 50 44 36 36
E richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Kunst in beeld

  • Lentebericht 2021

  • Meer activiteiten