Ary Scheffer portret

Het legaat

Vroeger werd de helft van de opbrengst van het legaat besteed aan een studiebeurs voor in Dordrecht geboren, wonenende of werkende jonge kunstenaars. Tegenwoordig bestaat De Scheffer uit een stimuleringsaankoop van een werk van een jonge Nederlandse kunstenaar en een expositie van meerdere werken van die jonge kunstenaar onder auspiciën van het Dordrechts Museum .
Een paar jaar na de dood van Ary Scheffer, in 1862,  richtte de stad Dordrecht een standbeeld voor haar kunstzinnige stadgenoot op. Dit gebeurde in overleg met zijn dochter Cornelia Marjolin Scheffer, die toezegde de gehele nalatenschap van het atelier van Ary Scheffer aan de Vereniging Dordrechts Museum te vermaken.

In 1895 stierf haar echtgenoot Dr. René Nicolas Marjolin en hij schonk de vereniging 200.000 Franse francs, op voorwaarde dat de gemeente een passende ruimte voor het tentoonstellen van de werken van Ary Scheffer beschikbaar zou stellen. Tot haar overlijden in 1889 genoot zijn weduwe daarvan het vruchtgebruik.
Het legaat kreeg van haar nog een aanvulling van 10.000 Franse franc ten einde twee Schefferzalen in te richten. Die ruimte was wel nodig om o.a. de 26 olieverfschilderijen, 80 tekeningen en prenten plus dertien marmeren beelden te tonen.
De kern van de Scheffercollectie is dus een legaat van Scheffers dochter, die in 1899 de atelierinventaris van haar vader aan het museum naliet. In de loop der jaren is deze collectie met aankopen en schenkingen aangevuld.
Het in stand houden en verzorgen van de collectie wordt door het Dordrechts Museum uitgevoerd. Regelmatig wordt door de restaurateur een kunstwerk schoongemaakt.

De Scheffer

De Scheffer, die tot 2005 bekend stond als de Schefferbeurs (genoemd naar de in Dordrecht geboren kunstschilder Ary Scheffer, 1795-1858), is dat jaar in een nieuw jasje gestoken. Tot 2005 betrof het  een beurs waarbij om de twee jaar een bedrag van € 4.500 beschikbaar werd gesteld ter aanmoediging van jonge getalenteerde kunstenaars.

In plaats van een bedrag toe te kennen, wordt nu, in de oneven jaren, de Nationale kunstprijs De Scheffer toegekend aan de winnende kunstenaar. De kunstenaar is niet ouder dan 35 en heeft een beroepsopleiding achter de rug.

Van de winnaar wordt een kunstwerk aangekocht t.w.v. maximaal € 5.000,- en hij/zij krijgt een tentoonstelling, incl. opening, aangeboden door het Dordrechts museum. De aankoop wordt toegevoegd aan de collectie van de vereniging en door het Dordrechts Museum opgenomen in de collectie hedendaagse kunst.

De jury bestaat uit een (wisselende) deskundige uit de kunst en museumwereld, de conservator moderne kunst van de Dordtse Musea, twee Dordtse kunstenaars, actief lid van PICTURA en een bestuurslid.

Vanaf 2005 wordt in het Dordrechts Museum het uitgekozen kunstwerk tentoongesteld in een presentatie met diverse andere werken van de kunstenaar.  In De Scheffer komen verleden en toekomst samen en draagt VDM actief bij aan de doorgaande lijn in de collectie hedendaagse kunst.

De geschiedenis vindt u hier in het boekje ‘Ary Schefferfonds’ geschreven door Harry J. Kraaij, 1996

Voor zover wij kunnen nagaan in de archieven kennen wij de volgende winnaars: (mocht u over meer informatie beschikken; bericht het ons).

Winnaar 2015 Joost Krijnen

In het werk van Joost Krijnen worden energieke en monumentale gebaren afgewisseld met snelle schetsen.

Winnaar 2013 Frank Ammerlaan

Ammerlaans schilderijen hebben geen herkenbare voorstelling. Zijn onderwerp is de verbeelding van het vluchtige.

Winnaar 2011 Kim van Norren

In haar werk probeert ze de persoonlijke interpretatie van teksten – in al zijn facetten - te verwerken.

Geen prijs uitgereikt

In 2009 is De Scheffer niet uitgereikt omdat het Dordrechts Museum in ver- en nieuwbouw was.

Winnaar 2008 Charlotte Dumas

De consequente en kritische houding ten opzichte van haar werk….. dwingen bewondering af.

Winnaar 2005 Elspeth Diederix

De nadruk bij Diederix ligt op het steeds weer incorporeren van het idee, ingegeven door haar eigen associaties.

Winnaar 2003 Albert Zwaan

 Albert Zwaan schildert kleurrijke stadsgezichten, in een figuratieve, soms stripachtige, dan weer abstracte weergave.

Winnaar 2001 Tijl Clement

Tijl Clement werkt momenteel in het projectteam “Cultuurmenu’s”, een kunstproject op basisscholen.

Meer kunst in beeld

Verslag activiteit

Een mooie Dicke familieavond

Verslag activiteit

Ons bezoek aan het Rijksmuseum

Verslag activiteit

Bezoek Mauritshuis en kasteel Duivenvoorde